สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2022   104  
2 Sep 2022   74  
3 Sep 2022   79  
4 Sep 2022   66  
5 Sep 2022   70  
6 Sep 2022   58  
7 Sep 2022   58  
8 Sep 2022   68  
9 Sep 2022   87  
10 Sep 2022   69  
11 Sep 2022   81  
12 Sep 2022   61  
13 Sep 2022   58  
14 Sep 2022   99  
15 Sep 2022   76  
16 Sep 2022   55  
17 Sep 2022   75  
18 Sep 2022   71  
19 Sep 2022   59  
20 Sep 2022   76  
21 Sep 2022   71  
22 Sep 2022   88  
23 Sep 2022   71  
24 Sep 2022   68  
25 Sep 2022   109  
26 Sep 2022   91  
27 Sep 2022   76  
28 Sep 2022   103  
29 Sep 2022   74  
30 Sep 2022   56