สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2022   55  
2 Aug 2022   69  
3 Aug 2022   54  
4 Aug 2022   94  
5 Aug 2022   57  
6 Aug 2022   90  
7 Aug 2022   52  
8 Aug 2022   55  
9 Aug 2022   80  
10 Aug 2022   93  
11 Aug 2022   56  
12 Aug 2022   81  
13 Aug 2022   59  
14 Aug 2022   90  
15 Aug 2022   75  
16 Aug 2022   89  
17 Aug 2022   74  
18 Aug 2022   71  
19 Aug 2022   78  
20 Aug 2022   50  
21 Aug 2022   53  
22 Aug 2022   55  
23 Aug 2022   59  
24 Aug 2022   54  
25 Aug 2022   67  
26 Aug 2022   89  
27 Aug 2022   84  
28 Aug 2022   80  
29 Aug 2022   81  
30 Aug 2022   64  
31 Aug 2022   65