สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2022   0  
2 Jul 2022   0  
3 Jul 2022   0  
4 Jul 2022   0  
5 Jul 2022   0  
6 Jul 2022   0  
7 Jul 2022   53  
8 Jul 2022   54  
9 Jul 2022   44  
10 Jul 2022   56  
11 Jul 2022   49  
12 Jul 2022   34  
13 Jul 2022   55  
14 Jul 2022   78  
15 Jul 2022   45  
16 Jul 2022   53  
17 Jul 2022   175  
18 Jul 2022   70  
19 Jul 2022   71  
20 Jul 2022   35  
21 Jul 2022   66  
22 Jul 2022   60  
23 Jul 2022   59  
24 Jul 2022   43  
25 Jul 2022   53  
26 Jul 2022   48  
27 Jul 2022   55  
28 Jul 2022   79  
29 Jul 2022   66  
30 Jul 2022   76  
31 Jul 2022   54