สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2022   53  
2 Feb 2022   50  
3 Feb 2022   61  
4 Feb 2022   52  
5 Feb 2022   58  
6 Feb 2022   51  
7 Feb 2022   53  
8 Feb 2022   60  
9 Feb 2022   48  
10 Feb 2022   49  
11 Feb 2022   55  
12 Feb 2022   52  
13 Feb 2022   52  
14 Feb 2022   74  
15 Feb 2022   38  
16 Feb 2022   43  
17 Feb 2022   47  
18 Feb 2022   48  
19 Feb 2022   40  
20 Feb 2022   43  
21 Feb 2022   47  
22 Feb 2022   89  
23 Feb 2022   33  
24 Feb 2022   48  
25 Feb 2022   42  
26 Feb 2022   45  
27 Feb 2022   66  
28 Feb 2022   82