สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Oct 2022   56  
2 Oct 2022   67  
3 Oct 2022   62  
4 Oct 2022   77  
5 Oct 2022   65  
6 Oct 2022   81  
7 Oct 2022   85  
8 Oct 2022   58  
9 Oct 2022   68  
10 Oct 2022   56  
11 Oct 2022   83  
12 Oct 2022   65  
13 Oct 2022   64  
14 Oct 2022   60  
15 Oct 2022   58  
16 Oct 2022   56  
17 Oct 2022   69  
18 Oct 2022   59  
19 Oct 2022   94  
20 Oct 2022   76  
21 Oct 2022   67  
22 Oct 2022   100  
23 Oct 2022   83  
24 Oct 2022   59  
25 Oct 2022   67  
26 Oct 2022   94  
27 Oct 2022   119  
28 Oct 2022   96  
29 Oct 2022   95  
30 Oct 2022   110  
31 Oct 2022   71