สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2022   70  
2 Jan 2022   47  
3 Jan 2022   55  
4 Jan 2022   38  
5 Jan 2022   62  
6 Jan 2022   54  
7 Jan 2022   48  
8 Jan 2022   74  
9 Jan 2022   43  
10 Jan 2022   78  
11 Jan 2022   40  
12 Jan 2022   63  
13 Jan 2022   49  
14 Jan 2022   59  
15 Jan 2022   52  
16 Jan 2022   55  
17 Jan 2022   61  
18 Jan 2022   51  
19 Jan 2022   53  
20 Jan 2022   51  
21 Jan 2022   74  
22 Jan 2022   40  
23 Jan 2022   54  
24 Jan 2022   45  
25 Jan 2022   55  
26 Jan 2022   61  
27 Jan 2022   42  
28 Jan 2022   45  
29 Jan 2022   50  
30 Jan 2022   35  
31 Jan 2022   60