ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: +66 2150 1968

บริษัท ลีน็อกซ สแตนเลส สทีล จํากัด.

     เป็นผู้นําตลาดในด้านการออกแบบ ผลิต จัดจําหน่าย และเป็นตัวแทนจัดจําหน่าย ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ Sanitary มาตรฐานยุโรป รวมถึงให้บริการการออกแบบงานระบบ วิศวกรรมภายในโรงงานตามความต้องการ ตั้งแต่ระบบการจัดเก็บวัตถุดิบ ระบบการผลิต การบรรจุ การฆ่าเชื้อ การพาสเจอไรซ์ การทําความสะอาด ระบบควบคุมอัตโนมัติ รวม ไปถึงบริการหลังการขายและอะไหล่สํารอง ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์นม ยาและเวชภัณฑ์ เทคโนโลยีชีวภาพ 

กรอกข้อมูลผู้ติดต่อ