ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: +66 2150 1968

บริษัท ลีน็อกซ สแตนเลส สทีล จำกัด

         เป็นผู้นำตลาดในด้านการออกแบบ ผลิต จัดจำหน่าย และเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ Sanitary มาตรฐานยุโรป รวมถึงให้บริการการออกแบบงานระบบวิศวกรรมภายในโรงงานตามความต้องการ ตั้งแต่ระบบการจัดเก็บวัตถุดิบ ระบบการผลิต การบรรจุ การฆ่าเชื้อ การพาสเจอไรซ์ การทำความสะอาด ระบบควบคุมอัตโนมัติ รวมไปถึงบริการหลังการขายและอะไหล่สำรอง ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์นม ยาและเวชภัณฑ์ เทคโนโลยีชีวภาพ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อุตสาหกรรมเคมี และอีกมากมาย โดยมีสาขาใน 3 ประเทศ คือ ประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

ประวัติ บริษัท ลีน็อกซ สแตนเลส สทีล จำกัด
• การเริ่มต้น
         Mr. Neo Wee Hoe ได้ริเริ่มก่อตั้งบริษัท ลีน็อกซ สแตนเลส สทีล ในประเทศไทยขึ้นมาในปี 2004 จากประสบการณ์การทำงานในฝ่ายขายและการตลาดของตนเอง ทั้งยังได้ร่วมงานกับหุ้นส่วนที่มีความมุ่งมั่นจะให้บริการตามความต้องการของลูกค้า จึงทำให้บริษัทก้าวเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเป็นครั้งแรก

• การขยายไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
         ในปี 2007 บริษัทได้มีวิสัยทัศน์ในการขยายเข้าสู่ตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีการจัดตั้งสาขาเพิ่มเติมในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย โดยมีศูนย์กลางตั้งอยู่ที่ประเทศไทย

• การร่วมมือระหว่างภูมิภาคยุโรป
         กลุ่มบริษัท ลีน็อกซ พัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ โดยร่วมมือกับบริษัทพันธมิตรจากยุโรป นำเข้าผลิตภัณฑ์ท่ออ่อนจากประเทศอิตาลี และระบบ Pigging จากบริษัท HPS ในสหราชอาณาจักร เพื่อสนับสนุนการทำงานให้ครบครัน

• การขยายขอบข่ายการบริการ
         เพื่อเป็นการขยายขอบข่ายการบริการและยกระดับองค์กร จึงได้มีการจัดซื้อโรงงานและสำนักงานถาวรในจังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย รวมถึงมีการจัดตั้งแผนกวิศวกรรมขึ้นมาเพื่อตอบสนองการบริการเต็มรูปแบบ ทั้งการออกแบบระบบทางวิศวกรรมในโรงงานและการจำหน่ายอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ Sanitary ต่างๆ